שאלה:
תשובה:
בכללות כל מוצאי יום שאין אומרים בו תחנון, אומרים וידוי בקריאת שמע, מלבד מוצאי שבת. (וכן מוצאי יום טוב מצד שזה אסרו חג וכדומה).
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: התוועדויות תשמג חלק ג עמוד 1414
קריאת שמע שעל המיטה תחנון
782