שאלה:
תשובה:
עד זמן מנחה קטנה (זמן זה משתנה מידי שבוע, לכן יש לבדוק בלוח).
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע או"ח סי' רנ"א
ערב שבת עשיית מלאכה
192