שאלה:
תשובה:
בבית האבל לא אומרים, בבית הכנסת אומרים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה פסקי תשובות סימן רפז ס"ד
תפילה אבילות שבת
92