שאלה:
תשובה:
שניהם בורא פרי האדמה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדבה"נ פ"א ס"ב
ברכות ברכה ראשונה
618