שאלה:
תשובה:
מותר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז סי' תרכ"ז ס"ו
סוכות אכילה בסוכה
397