שאלה:
תשובה:
מאוד מומלץ מכיון שיש סוגים דומים לערבות, שאינם כשרים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תרמ"ז ס"ג
סוכות כשרות ד' מינים ערבה
511