שאלה:
תשובה:
סידור, חומש תהלים ותניא, ובנוסף לחם ומלח.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: אג"ק חי"ט עמ' ש"ץ
שונות
577