שאלה:
תשובה:
אכן מותר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה שש"כ פרק ד, שבת כהלכה חלק ב פרק יג.
יום טוב מלאכת בורר
797