שאלה:
תשובה:
לוקחים בערב החג חלה וביצה (דבר אפוי, ודבר מבושל) ואומרים את הברכה והנוסח המופיע בסידור. עיקר העניין הוא שאנו מתחילים את בישולי השבת כבר מלפני החג, וכך לא נשכח להכין את צרכי השבת, ומאידך גם לא נבא לידי זלזול ביו"ט בכך שאנו מבשלים בו ליום אחר, שכן העירוב מזכיר לנו שמותר להכין רק לכבוד השבת. כך מותר לנו להכין (לבשל, להטמין, לחמם) ביו"ט שחל ביום ששי את מאכלי השבת, וכן להדליק נרות ש"ק לפני השקיעה כאשר עדיין יו"ט.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה באריכות כל דיני עירוב תבשילין או"ח סי' תקכ"ז
עירוב תבשילין יום טוב הכנות לשבת
337