שאלה:
תשובה:
עד סעודת הצהריים של הושענא רבא.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ ספר המנהגים עמ' 68 הע' 30
ברכת המוציא סעודת החג
259