שאלה:
תשובה:
אם החתיכות אוכל הם גדולות (בגודל כדור פלאפל או יותר) אין בזה בורר לדעת הרבה פוסקים, אבל קטן מזה (בגודל גרגרי חומוס וכדומה) נחשב בורר שמוציא את הרוטב מהאוכל. וכשמוציא את הנוזלים באמצעות המצקת בשילוב דופן הסיר זה נחשב לבורר בכלי. ובורר בכלי תמיד יהיה אסור, אלא שיש הבדל האם האיסור מן התורה כאשר בורר בכלי המיועד לכך, כמו נפה וכברה. וכאשר בורר בכלי שלא מיועד האיסור הוא מדברי חכמים כמו קנון ותמחוי.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' שי"ט ס"א וס"ה, קצוה"ש סי' קכ"ה ס"ק י"ד. בשאלה זו אין להיכנס בדין הזבוב (סידור אדה"ז) ובדין עירוי מכלי שביד (שם), האם נחשב אוכל מתוך פסולת או פסולת מתוך אוכל, כי כאן עסקינן בבורר בכלי עצמו (מצקת ודופן הקדירה) ובזה אין חילוק בן פסולת לתוך אוכל או להיפך.
שבת מלאכת בורר
129