שאלה:
תשובה:
בדרך כלל טיפות עיניים לוקחים כדי לשמור על בריאות העין - ולכן מותר לקחתם בשבת וביו''ט.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן שכח סעיף ט.
שבת טיפול רפואי
552