שאלה:
תשובה:
ככל הידוע אין חוק או מנהג מיוחד למכור דוקא לחמים שהגיעו היום, אם אכן כך, מותר לחנות הטבע למכור והקונה עצמו יבדוק את טריות הלחמים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע חו"מ סימן רל"ב ס"ו - שהגדרת "מום", דהיינו פגם במקח, תלויה במנהג בני המדינה
דיני ממונות איסור אונאה
312