שאלה:
תשובה:
מדין רחיצה זה מותר עד ראש חודש אב. אך נהגו שלא ללכת בימי בין המצרים למקום סכנה והרבה פעמים הים נחשב למקום סכנה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: רמ"א סי' תקנ"א סט"ז, מקור חיים סי' תקנ"א סי"ד, נט"ג בין המצרים פכ"ג ס"ד
בין המצרים ים ובריכה
1938