שאלה:
תשובה:
עד ר"ח אב מותר לתפור בגדים חדשים. מר"ח אב ואילך, אסור. לתקן בגדים שנקרעו, מותר גם בתשעת הימים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע סי' תקנ"א ס"ז. פסק"ת ס"ק כ"ז, נט"ג בין המצרים פרק לז.
בין המצרים מנהגי אבילות
1174