שאלה:
תשובה:
באופן כללי אין להשמיע מוזיקה. אם מדובר בילדים קטנים מאד מתחת גיל 6 אפשר להקל.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ נט"ג פט"ו סי"ב,ט"ו
בין המצרים מוזיקה
520