שאלה:
תשובה:
אישה מעוברת פטורה מלצום. גם מי שפטור מצום צריך להשתתף באבילות היום יחד עם כלל ישראל ולכן נפסק בשו״ע שלא לאכול מעדנים (עוגות שוקולדים וכו׳) אלא אוכל רגיל כדי קיום הוולד (במעוברת או לצורך הנקת התינוק) וכן לא תאכל בשר ולא תשתה יין.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: רמ"א או"ח סי' תק"נ ס"א, נט"ג בין המצרים פרק ה' בתחילתו ובסעיף י"א
תענית ציבור מעוברת ומניקה
1943