שאלה:
תשובה:
מותר, שבעה עשר בתמוז נאסר רק באכילה ולא במלאכה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע סימן תקנ.(שנאסר רק באכילה ולא בשאר דברים)
תענית ציבור
471