שאלה:
תשובה:
מותר אם המוזיקה היא הטפל ולא העיקר, זאת אומרת לא "קליפ מוזיקלי".
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שערים המצוינים בהלכה ס' קכ"ו ס"ק ד'
בין המצרים שמיעת מוזיקה
1671