שאלה:
תשובה:
אם אינך חולה או חלשה באופן מיוחד כהמשך ללידה, תתחילי לצום, אך אם תרגישי קושי לצום, תאכלי.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: רמ"א סי' תק"נ ס"א, נט"ג בין המצרים פ"ה ס"א ובהערה א'
תענית ציבור יולדת ומניקה
959