שאלה:
תשובה:
מובא בשיחות לתת צדקה בסכום של 18 בגימטריה חי. כנגד ח"י באייר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: לקו"ש חל"ב עמ' 452
ל"ג בעומר צדקה
517