שאלה:
תשובה:
בל"ג בעומר לא נוהגים במנהגי אבילות ולכן אפשר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תצ"ג ס"ה, ספה"ש תשמ"ט ח"ב עמ' 745
ל"ג בעומר ברכת שהחיינו
1340