שאלה:
תשובה:
אם לא היה חם שהיד סולדת בו, רק לנקות. אם יותר חם, לנקות, להמתין 24 שעות ולהגעיל בתוך מים רותחים.
נכתב ע"י הרב שלמה הלפרן
מקור: שו"ע יורה דעה, צד, ד. "הכשרות" (פוקס) פרק י. סז, עז-ח.
כשרות הכשרת כלים
385