שאלה:
תשובה:
לצורך התבשמות, אסור. למניעת ריח רע, מותר. וההיתר הוא רק בספריי. אבל בגבישי שנמרח, אסור משום ממרח. ובנוזלי אסור על בגד משום מכבס.
נכתב ע"י הרב יוסף יצחק זלמנוב
מקור: ע"פ שבת כהלכה להגר"י פרקש פי"ח בהקדמה וס"ח
שבת נולד
334