שאלה:
תשובה:
את יכולה להתפלל שוב מספק, ולהתנות שאם התפללת זה יהיה תפילת נדבה.
נכתב ע"י הרב מנחם כהן
מקור: שו"ע או"ח סי' קז ס"א.
תפילה טעות בתפילה תפילת תשלומין
572