שאלה:
תשובה:
אין לצחצח שינים ולא להשתמש במי פה בצום.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: או"ח סי' תקס"ז ס"א וג', ספר המנהגים עמ' 1'
תענית ציבור שטיפת הפה
1101