שאלה:
תשובה:
בשבת מותר לברך שהחיינו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: לקו"ש חכ"ז עמ' 333, ספה"ש תשמ"ט ח"ב עמ' 745
ספירת העומר שבת ברכת שהחיינו
1055