שאלה:
תשובה:
אין לאכול קודם ספירת העומר, כמו לפני כל מצווה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תפ"ט סי"ז
ספירת העומר
721