שאלה:
תשובה:
אישה איננה יכולה להוציא גבר ידי חובה בברכת המזון, הדרך הנכונה היא שהיא תגיד בקול והם יאמרו אחריה מילה במילה בלחש.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' קפ"ו ס"ב - ד'
ברכת המזון נשים
193