שאלה:
תשובה:
אין צורך להקפיד על הפרדה בין שתי יו״דים בכתיבת הודעות, ובפרט כשזה חלק ממילה אחרת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע יו"ד סי' רע"ו ס"ט - י',
שם השם
210