שאלה:
תשובה:
מותר, אך אין לרקוד.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ נטעי גבריאל אבלות ב פרק ל"א ס"י
שנת אבל מוזיקה אבילות התוועדות
394