שאלה:
תשובה:
כמובן שעדיף שימכור הוא או לפחות ימנה אותך כשליח שלו, אך לעת הצורך מותר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שד"ח מערכת חמץ ומצה סי' ט' ס"ב
פסח מכירת חמץ
362