שאלה:
תשובה:
אפשרי.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע יו"ד סי' רנ"ט
צדקה שימוש בכספי צדקה
114