שאלה:
תשובה:
אכן, אחר אמירת תחנון יאמר חצי קדיש.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ת להורות נתן ח"ו סי' ז',
תפילה תחנון קדיש
196