שאלה:
תשובה:
כיום שברור שהם מגיעים מהגשמים גם על אחד מהם אפשר לברך, ונהוג על הרעם לברך "שכוחו וגבורתו מלא עולם", ועל הברק "עושה מעשה בראשית", ואם שמע רעם וראה ברק כאחד יברך ברכה אחת - "עושה מעשה בראשית".
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדר ברכות הנהנין פרק יג סעיף טו.
ברכות ברכת רעם וברק
776