שאלה:
תשובה:
באופן כללי המחסן חייב במזוזה, אם יש בו ד' אמות על ד' אמות, וכך גם מבחינת הגובה, אך יקבע בלא ברכה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: לגבי חיוב המחסן במזוזה ראה בספר חובת הדר (בלויא) פרק ב, סעיפים ג-ד ובהערות שם, ועקב החילוקים בזה כתבנו שיקבע בלא ברכה, לגבי הגובה עי"ש בסוף פרק ד.
מזוזה פתח החייב במזוזה
576