שאלה:
תשובה:
לא אומרים ברכות השחר שוב אם יש ספק, צריך להתפלל מנחה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן סז סעיף א
ברכות השחר טעות בתפילה
686