שאלה:
תשובה:
מותר לשתות. כיון שאין בעיה להניח מתחת למושב של רכב ואפילו בוודאי ישנו עליו, האיסור הוא דווקא תחת מיטה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז חו"מ דיני שמירת גוף ונפש סעיף ז
כשרות מאכלי סכנה
191