שאלה:
תשובה:
רמיזה שלא לדבר מצוה אסורה אפילו בפסוקי דזמרא, ולכן מובן שכן הוא בודאי לברכות קריאת שמע. אך רמיזה לדבר מצוה מותר, ואסורה רק בפרשה ראשונה של קריאת שמע, וכמובן גם בשמונה עשרה.
נכתב ע"י הרב מיכאל שלמה אבישיד
מקור: כף החיים סימן נא ס״ק יז וק״ו, שו"ע אדה"ז סי' סג ס"ז
תפילה ברכות קריאת שמע
552