שאלה:
תשובה:
אם כבר השתמש והקצה אותו להיות סימניה קבועה אין בעיה להשתמש בו גם בשבת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ש"ח סל"ו
שבת מוקצה
247