שאלה:
תשובה:
המנהג שלא לחלוץ תפילין בפני ספר תורה עד שמחזירים את ספר התורה לארון קודש, ומי שחולץ את התפילין בזמן שהספר תורה עדיין בחוץ, יהפוך את פניו לכיוון אחר ולא יחלוץ בפני הספר תורה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' כ"ה סל"ט וסמ"ב,
תפילין ספר תורה
276