שאלה:
תשובה:
תלוי עד כמה זה קרוב לפתח, והגדר הוא פשוט אם זה מספיק קרוב שאם היתה רוח היתה מכבה את הנרות, אסור לשים אותם שם ואם כן הניח והדליק אותם שם אסור לפתוח הדלת גם אם כרגע הרוח לא מנשבת כי גזרו שמא ינשב הרוח וימשיך לפתוח.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: עיין באריכות בשו"ע אדה"ז סימן רעז ובקונטרס אחרון בריש הסימן ועיין גם הלכות חנוכה שו"ע או"ח סימן תרפ.
חנוכה המנורה והנרות שבת
333