שאלה:
תשובה:
הולכים עם הלבושים הרגילים כמו יום רגיל.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ספר המנהגים עמוד 70.
חנוכה שונות
904