שאלה:
תשובה:
צריך ליטול ידיים אחרי התספורת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז או"ח סימן ד סעיף יט.
נטילת ידיים תספורת
135