שאלה:
תשובה:
אין חובה לשמוע אבל טוב שישמעו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שיחת פרשת צו תשמ"ט (השטורעם ללכת לבית הכנסת בפרשת זכור ופרה).
ד' פרשיות נשים פרשת פרה קריאת התורה
634