שאלה:
תשובה:
מהדרים לקחת יין אדום. מי שלא יכול לשתות יין, יכול לערב ביין מיץ ענבים. בעת הצורך ניתן לשתות גם מיץ ענבים בלבד, ללא עירוב יין. כאשר משתמשים במיץ ענבים – ראוי להשתמש במיץ ענבים טבעי, ללא תוספות כלל. המהדרים במצוות, משתמשים ביין לא מבושל. אולם, כאשר היין המבושל משובח יותר, ניתן להשתמש בו לכתחילה. ביין שאינו מבושל צריך זהירות יתירה שלא יגע בו גוי (על פי הקבלה, ישנה בעיה גם בראיית גוי). לכן, בבית שנמצא בו גוי, או אצל שלוחים וכדומה, אין להביא יין שאינו מבושל. נשים וילדים יכולים לשתות יין קל או מיץ ענבים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תע"ב סכ"ו, שו"ת צ"צ או"ח סי' כ"ח,
פסח ד' כוסות ליל הסדר
1267