שאלה:
תשובה:
לא, (אלא אם כן אין אף אפשרות שאדם אחר שמחויב במצוה יקרא להם, ואז יקרא בלא ברכה).
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: גמרא ירושלמי מגילה פ"ב ה"ג, (מ"מ כשאין אף אפשרות אחרת יקרא בלא ברכה כיון שיש דעה בראשונים שזה בסדר)
פורים קריאת מגילה פורים דפרזות ודמוקפין
101