שאלה:
תשובה:
לא, אישה מעוברת החל מתחילת ההריון אינה חייבת בצום.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: רמ"א סי' תרפו סעיף ב'
מעוברת תענית ציבור תענית אסתר
1747