שאלה:
תשובה:
על חטא אומרים גם כשלא מתענים ולכן אומר גם בחנוכה.
נכתב ע"י הרב מיכאל אבישיד
מקור: פת״ש אהע"ז סס"א.
חנוכה חתן
640