שאלה:
תשובה:
לא צריכה להישאר אבל אינה עושה מלאכה בזמן הזה, למעט בישול, אפיה, וכיוצא בזה. שיכולה לעשות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע סימן תרע, א פסקי תשובות שם.
חנוכה נשים
753